Zapytania ofertowe i przetargi publiczne
Przeglądaj postępowania zakupowe i składaj oferty
Zapytania ofertowe i przetargi publiczne
Przeglądaj postępowania zakupowe i składaj oferty
Postępowania 41661
Kategorie zakupowe
Pokazuj tylko aktualne
Data publikacji
od do
Data złożenia oferty
od do
Data publikacji:
23.06.2022
17:46
Data złożenia oferty:
01.07.2022
11:00
Z66/3771
Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. - zamówienia na podstawie ustawy PZP
Data publikacji:
23.06.2022
17:44
Data złożenia oferty:
01.07.2022
11:00
Data publikacji:
23.06.2022
17:43
Data złożenia oferty:
28.06.2022
12:00
2022/BZP 00221710, SPZOZ.IINZZP.260/35/22
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
Data publikacji:
23.06.2022
17:16
Data złożenia oferty:
01.07.2022
 
2022/BZP 00221545, ZP/UR/136/2022
Uniwersytet Rzeszowski
Data publikacji:
23.06.2022
17:15
Data złożenia oferty:
01.07.2022
 
2022/BZP 00221869, AZ/2/P/2022
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu
Data publikacji:
23.06.2022
17:12
Data złożenia oferty:
01.07.2022
 
Data publikacji:
23.06.2022
17:09
Data złożenia oferty:
08.07.2022
 
2022/BZP 00221745, OA-VII.272.5.38.2022.13
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Data publikacji:
23.06.2022
17:03
Data złożenia oferty:
04.07.2022
 
2022/BZP 00221784, NZ.362.38.SP-109_Inżynierska.2022
GMINA WROCŁAW - ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH
Data publikacji:
23.06.2022
16:50
Data złożenia oferty:
18.07.2022
 
Data publikacji:
23.06.2022
16:46
Data złożenia oferty:
01.07.2022
 
Liczba rekordów na stronie