Zapytania ofertowe i przetargi publiczne
Przeglądaj postępowania zakupowe i składaj oferty
Zapytania ofertowe i przetargi publiczne
Przeglądaj postępowania zakupowe i składaj oferty
Postępowania 45058
Kategorie zakupowe
Pokazuj tylko aktualne
Data publikacji
od do
Data złożenia oferty
od do
228579-2024, DZ.3321.75.2024
Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Data publikacji:
18.04.2024
12:58
Data złożenia oferty:
06.05.2024
 
Z524/97294
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie
Data publikacji:
18.04.2024
12:49
Data złożenia oferty:
19.04.2024
10:00
Z216/73706/aktualizacja1
Zespól Opieki Zdrowotnej w Oleśnie
Data publikacji:
18.04.2024
12:48
Data złożenia oferty:
24.04.2024
09:00
2024/BZP 00290746, OVIŁd-280-2/24
ODDZIAŁ INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ-KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU W ŁODZI
Data publikacji:
18.04.2024
12:48
Data złożenia oferty:
29.04.2024
 
Z215/73706/aktualizacja1
Zespól Opieki Zdrowotnej w Oleśnie
Data publikacji:
18.04.2024
12:47
Data złożenia oferty:
23.04.2024
09:00
Z525/97294
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie
Data publikacji:
18.04.2024
12:46
Data złożenia oferty:
19.04.2024
10:00
Z119/72096
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie
Data publikacji:
18.04.2024
12:42
Data złożenia oferty:
26.04.2024
 
Z294/21069
Tramwaje Śląskie S.A
Data publikacji:
18.04.2024
12:26
Data złożenia oferty:
26.04.2024
14:00
2024/BZP 00290567, 6/275/24
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W HRUBIESZOWIE
Data publikacji:
18.04.2024
12:25
Data złożenia oferty:
26.04.2024
 
Z5/30469
MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W SOSNOWCU
Data publikacji:
18.04.2024
12:20
Data złożenia oferty:
25.04.2024
09:00
Liczba rekordów na stronie